De Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen (“de Federatie”) zal jaarlijks in de periode van Eerste Advent tot en met Driekoningen onder de naam “Gelders Midwinterhoorn Treffen” een blaascompetitie houden. De Federatie zal de organisatie hiervan in handen leggen van een bij de Federatie aangesloten Midwinterhoorngroep (“de Organisatie”). Deze Organisatie is, met inachtneming van het in betreffend reglement bepaalde, verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de blaascompetitie, waaronder onder meer de planning, de publiciteit, de voorbereiding en de uitvoering van de blaascompetitie alsmede het zorgen voor een passende locatie.