De activiteiten van de Federatie zijn gericht op het creëren van meerwaarde van de Federatie voor haar leden.

1. Kennis delen = kennis vermenigvuldigen!
 • Je kunt veel leren van wat anderen doen, maar dan moet je het wel weten. De FGMG helpt hierbij op de navolgende wijze.
 • De bij de blaasgroepen en andere partijen dan wel personen aanwezige kennis en wetenswaardigheden over de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen wordt door de FGMG proactief op één centraal punt actief ingezameld.
 • Deze zaken worden door de FGMG op een dusdanige wijze bijeengebracht en bewerkt dat er een consistent, kwalitatief hoogstaand en uiterst gemakkelijk toegankelijk informatiebestand ontstaat. Door de continuïteit van de inzameling en het bijwerken van dit bestand is de actualiteit van het informatiebestand gewaarborgd.
 • Op deze wijze kan er tevens een hoeveelheid aan hulpmiddelen en gereedschappen ontstaan die van belang voor de leden is.
 • Met behulp van de ter beschikking staande informatie en hulpmiddelen kan een lid van de FGMG haar eigen identiteit als kwaliteit biedende blaasgroep bevestigen en uitbouwen.
2. Authenticiteit

Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen. De FGMG richt zich op het waarborgen hiervan door:

 • Het opstellen van beschrijvingen van de midwinterhoorn, het midwinterhoornblazen en de bekende tradities en gebruiken
 • Het doen van onderzoek naar herkomst en voorkomende variaties op de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen
 • Musicologisch onderzoek initiëren en begeleiden
 • Contacten t.b.v. onderzoek met relevante opleidingsinstituten
 • Zorgen voor financiering van onderzoek en publicaties
 • Verzorgen van onderzoekrapportages
3. Schaalgrootte

Door de bundeling van de gemeenschappelijke belangen van de individuele blaasgroepen kunnen alle relevante externe partijen deskundige en op hen afgestemde wijze geïnformeerd worden over de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen kan de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen. De FGMG zorgt voor de aanmaak en toepassing van alle relevante communicatiemiddelen en mogelijkheden, zoals:

 • Aanmaken en onderhouden van FGMG-website
 • Bevorderen van het opnemen van midwinterhoornblazen als immaterieel erfgoed in culturele beleidsplannen van lokale en regionale overheden
 • Opname van midwinterhoorn en midwinterhoornblazen op de nationale en Unesco lijst van Immaterieel Erfgoed
 • Verzorgen van publicaties
 • Verzorgen van lezingen
 • Contacten met de media
 • Contacten met maatschappelijke organisaties
 • Opzetten van een programma om de Gelderse jeugd te enthousiasmeren voor de midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen
 • Verzorging van “leskisten” en “lesbrieven” voor basis en middelbaar onderwijs
4. Anonimiteit

De midwinterhoorn en het midwinterhoornblazen zal door bovengenoemde schaalgrootte meer en meer uit de anonimiteit komen waardoor je als individuele blaasgroep jezelf in je eigen omgeving gemakkelijker kunt profileren.

 • De blaasgroepen zullen op een grotere publieke belangstelling kunnen rekenen.
 • Er zullen meer aanvragen voor optredens komen
 • Er zullen meer spontane aanvragen om toetreding tot een blaasgroep gaan ontstaan.
 • De vaak gewenste “verjonging” van de blaasgroepen zal eveneens een positieve stimulans krijgen.
 • De blaasgroepen zullen zich met behoud van hun specifieke identiteit in hun eigen omgeving beter kunnen ontwikkelen.
 • Hierdoor zullen er meer kansen gecreëerd en benut kunnen worden om vanuit de lokaal en/of regionaal opererende blaasgroepen het midwinterhoornblazen in de huidige maatschappelijke situatie tot bloei te brengen.
Plaats

Naam van de Groep Website
Aalten

De ADW Bloazers www.midwinterhoorngroepaalten.nl
Almen

Almense Midwinterhoornbloazers  
Beltrum

Midwinterhoornbloazers 't Slat www.midwinterhoornbloazershetslat.nl
Doesburg

Midwinterhoorngroep Doesburg www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl 
Eibergen

Midwinterhoorngroep Eibergen www.midwinterhoorngroepeibergen.nl
Epe

Veluwse Midwienterhoornbloazers www.midwinterhoornblazer.nl
Groenlo

Adventbloazersgroep Groenlo www.adventbloazersgroepgroenlo.nl
Joppe

Joppe Bloazers  
Lievelde

Midwinterhoorngroep Lievelde www.midwinterhoorn-groeplievelde.nl
Lochem

Midwinterhoorngroep Lochem www.midwinterhoorngroeplochem.nl
Lunteren

Midwinterhoorngroep De Dijkbloazers www.dijkbloazers.nl
Neede

De Needse Bloazers  
  Oude IJsselstreek  

Midwinterhoorngroep De Huttepiepen www.ovgg.nl/OVGG/Midwinterhoorngroep.html
Ruurlo

Reurlse Midwinterhoarn Blaozers www.midwinterhoorngroepruurlo.nl
Silvolde

Grenslandbloazers  
Silvolde-O.IJ.

MWH-groep Silvolde - Oude IJsselstreek  
Ughelen

Midwinterhoornblazen Ughelen www.midwinterhoornblazenugchelen.nl
Zelhem

d' Olde Roop www.salehem.nl
Gelderse Midwinterhoorngroepen

De hoofddoelstelling van de vereniging Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen is het bestaan en het werk van de Gelderse midwinterhoorngroepen op een respectvolle wijze te ondersteunen en meer bekendheid te verlenen.

De Federatie wil daartoe het midwinterhoornblazen, dat de Gelderse midwinterhoorngroepen samen al bijna een halve eeuw in stand houden en koesteren, in de breedste zin stimuleren en onder de aandacht van de samenleving brengen.

Hieruit volgen navolgende twee algemene communicatiedoelstellingen:

 • het midwinterhoornblazen intern en extern in beleving laten aansluiten bij de gewenste identiteit en kwaliteit,
 • het midwinterhoornblazen een brede bekendheid meegeven als zijnde immaterieel erfgoed dat niet verloren mag gaan.